GAČR

Vyhlášeny výzvy pro rok 2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty.

Fakultní deadline je 29. 3. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

Příprava projektu

V případě Vašeho zájmu o podání projektu, prosím, kontaktujte kolegyně z Oddělení projektové podpory. Informace k ekonomické části poskytuje Radomíra Gromešová, k nastavení personalistiky Alena Krejčiříková, s věcnou částí a administrativou Vám poradí Veronika Weissová.

Kolegyně budou průběžně provádět kontrolu projektů přímo v aplikaci GRIS, proto Vás žádáme, po založení projektu, o přiřazení role administrátora uživateli „podporaLFMU“ (GRIS - v dolní části úvodní stránky založeného projektu uveďte mezi Users uživatele „podporaLFMU“ a přiřaďte mu roli „Project Administrator“).

UPOZORNĚNÍ - Vše se vyplňuje v angličtině, pokud není stanoveno jinak, tzn. v angličtině se vyplňuje i zdůvodnění nákladů a část E! V případě porušení je to důvod pro vyřazení návrhu projektu z hodnocení!

Semináře

Etická komise

Podklady pro vyjádření Etické komise zasílejte, prosím, emailem tajemnici komise Michaele Vaňharové nejpozději do 13. 3. 2023, 12:00. Kompletní informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách Etické komise. Projekt, který bude etické komisi předložen již musí být založen (rozpracován) v systému ISEP.

Další informace

Projektové návrhy musí být, kromě oficiálního systému Grantové agentury GRIS, evidovány v interním systému MU ISEP - Editor návrhů projektů. Se zadáním projektu do systému Vám bude nápomocná Veronika Weissová. Finálním datem pro vložení kompletních údajů o projektu do systémů ISEP a GRIS je 29. 3. 2023. Následuje schvalovací proces na LF MU. Po jeho ukončení budou schválené návrhy projektů odeslány prostřednictvím datové schránky Grantové agentuře ČR. Tuto agendu zajišťuje Veronika Weissová.

Kompletní informace o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete na webu GAČR.

 

ROZPOČTOVÁ TABULKA PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info