Národní projekty

AZV

Program je zaměřen na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směřovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s předpokládanou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

Více informací naleznete zde.

Lékařská fakulta má bohaté zkušenosti s realizací projektů v rámci programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. Jedná se o atraktivní grantové schéma, proto, chcete-li se zorientovat ve struktuře programu AZV, kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Doporučujeme sledovat aktuální informace. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky.

 

GAČR

Grantová agentura ČR podporuje základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila dne 13. 2. 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty.

Lze podávat návrhy projektů ve výše uvedených schématech s počátkem řešení v roce 2024. Výsledky budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.

Nově Grantová agentura České republiky (GA ČR) dohodla spolupráci s chorvatskou agenturou Croatia Science Foundation (HRZZ). Avšak, z důvodů na straně chorvatské agentury bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

LA granty – GA ČR v roli partnerské organizace (uzávěrka dle zahraničních agentur – aktuálně lze podávat návrhy projektů ve spolupráci s:

  • německou agenturou DFG/průběžná výzva,
  • rakouskou agenturou FWF/průběžná výzva,
  • americkou NSF/průběžná výzva,
  • lucemburskou agenturou FNR/uzávěrka 20. 4. 2023 (uzávěrka pro ČR 27. 4. 2023) a
  • slovinskou agenturou ARRS/ uzávěrka 28. 2. 2023 (uzávěrka pro ČR 7. 3. 2023)
  • švýcarskou agenturou SNSF/ uzávěrka 3. 4. a 2. 10. 2023 (uzávěrka pro ČR 10. 4 a 9. 10. 2023)

Lékařská fakulta MU v současné době úspěšně koordinuje několik desítek projektů v rámci schématu GA ČR. Proto, máte-li zájem o realizaci projektu základního výzkumu, kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Více informací naleznete zde. Pravidla pro podávání návrhů projektů naleznete v Zadávací dokumentaci a v Pravidlech pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024 – GA ČR v roli partnerské agentury.

TAČR

Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a následné využití výsledků v praxi.

V rámci TA ČR jsou realizovány vedle národních i mezinárodní programy spolupráce (DELTA 2, KAPPA, ERA-NET Cofunds/Evropská partnerství).

Aktuálně lze žádat o podporu v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA na dílčí cíl 2 (DC2) - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Záměrem je podpora spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Více informací naleznete zde.

Další možnosti podpory TA ČR naleznete zde.

Harmonogram soutěží na rok 2023 zde.

Chcete rozvíjet spolupráci s partnerskými podniky a následně tyto výsledky využít v praxi? Máte-li zájem o realizaci projektu TAČR, kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Více informací naleznete zde.

 

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info