Národní projekty

AZV

Program  je zaměřen na podporu řešení projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu, vývoje a inovací, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směřovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s předpokládanou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Členění programu je do tří podprogramů:

 • Podprogram 1 - rozvoj stávající platformy zdravotnického aplikovaného výzkumu v ČR se zaměřením na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Podprogram 2 - podpora rozvoje mladých výzkumníků, kteří v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhnou věku nejvýše 35 let (titul Ph.D. musí být získán nejpozději před uzavřením smlouvy)
 • Podprogram 3 - dopady pandemie COVID-19 na zdravotní péči v ČR, více informací zde

Klíčové oblasti programu jsou:

 • Vznik a rozvoj chorob
 • Nové diagnostické a terapeutické metody
 • Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

V rámci Programu budou vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2020, 2021, 2022, 2023. Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč. Poskytovatelem povolená maximální intenzita podpory je 100 % pro výzkumné organizace. Účastníky projektu mohou být výzkumné organizace i podniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky

GAČR

Grantová agentura ČR podporuje základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

V rámci GA ČR jsou realizovány vedle národních schémat i granty mezinárodní spolupráce.

Více informací naleznete zde.

LA granty – GA ČR v roli partnerské organizace (uzávěrka dle zahraničních agentur – aktuálně lze stále podávat návrhy projektů ve spolupráci s německou agenturou DFG/průběžná výzva, rakouskou agenturou FWF/průběžná výzva, americkou NSF/průběžná výzva a švýcarskou agenturou SNSF/uzávěrka 1. 10. 2022 pro ČR)

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete v Zadávací dokumentaci a v Pravidlech pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2023 – GA ČR v roli partnerské agentury

TAČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která  centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Více informací naleznete zde.

MŠMT

INTER-ACTION ČR – USA

MŠMT vyhlásilo v rámci programu Inter-Action výzvy na bilaterální spolupráci ČR – USA v kategoriích základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje ve všech vědních oblastech.

 • Termín podání návrhu projektu: 25. 07. 2022
 • Termín pro dodání podpisové strany na RMU: nejpozději 18.7.2022
 • Zahájení řešení projektu: březen 2023
 • Délka trvání projektu: 3 - 5 let
 • podpora na projekt není stanovena
 • Uchazeč z ČR může být výzkumná organizace, malý, střední či velký podnik; jako další účastník na české straně může být výzkumná organizace, malý, střední nebo velký podnik
 • Návrh projektu se zpracovává v českém jazyce

Zadávací dokumentace (ZD) k veřejné soutěži je zveřejněna na stránkách MŠMT. Zadávací dokumentace i další dokumenty k soutěži jsou také k dispozici na Sharepointudokumentovém serveru.

 

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info