Národní projekty

AZV

Program je zaměřen na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směřovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s předpokládanou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

Více informací naleznete zde.

Lékařská fakulta má bohaté zkušenosti s realizací projektů v rámci programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. Jedná se o atraktivní grantové schéma, proto, chcete-li se zorientovat ve struktuře programu AZV, kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Doporučujeme sledovat aktuální informace. Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky.

GAČR

Vyhlášeny výzvy pro rok 2025

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní a Lead Agency projekty.

V případě Vašeho zájmu o podání projektu prosím kontaktujte do 20. 2. 2024 Júlia Mráze. Informace k ekonomické části a rozpočtu poskytuje Radomíra Gromešová, k nastavení personalistiky Alena Krejčiříková, s věcnou částí a administrativou Vám pomůže Július Mráz.

S ohledem na Velikonoční svátky je fakultní deadline pro podávání projektů stanoven na 27. 3. 2024. Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu podzimu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

Příprava projektu

Kolegové budou průběžně provádět kontrolu projektů přímo v aplikaci GRIS, proto Vás žádáme, po založení projektu, o přiřazení role administrátora uživateli „podporaLFMU“ (GRIS - v dolní části úvodní stránky založeného projektu uveďte mezi Users uživatele „podporaLFMU“ a přiřaďte mu roli „Project Administrator“).

Upozornění

  • s účinností od 1. 4. 2024 dochází k úpravě náplní hodnoticích panelů v rámci oborové komise Lékařské a biologické vědy. Návrhy projektů zasílaných do soutěží vypsaných v roce 2024 je nutné přiřadit podle jejich zaměření do panelů s nově určenou náplní.
  • projektová žádost se vyplňuje v angličtině, pokud není stanoveno jinak (v angličtině se vyplňuje i zdůvodnění nákladů a část E).

Semináře

  • 27. 2. 2024 proběhne interní seminář (v angličtině) pro vědecké i administrativní pracovníky (podrobnosti budou doplněny).
  • 6. 3. 2024 (9:30 – 12:00 Brno) REGON – Představení výzev 2025 určený pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení.

Etická komise

Podklady pro vyjádření Etické komise zasílejte, prosím, emailem tajemnici komise Michaele Vaňharové nejpozději do 11. 3. 2024, 12:00. Kompletní informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách Etické komise. Projekt, který bude etické komisi předložen již musí být založen (rozpracován) v systému ISEP.

Další informace

Projektové návrhy musí být, kromě oficiálního systému Grantové agentury GRIS, evidovány v interním systému MU ISEP - Editor návrhů projektů. Se zadáním projektu do systému Vám bude nápomocen Július Mráz. Finálním datem pro vložení kompletních údajů o projektu do systémů ISEP a GRIS je 27. 3. 2024. Následuje schvalovací proces na LF MU. Po jeho ukončení budou schválené návrhy projektů odeslány prostřednictvím datové schránky Grantové agentuře ČR. Tuto agendu zajišťuje Július Mráz.

Kompletní informace o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete na webu GAČR.

TAČR

Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a následné využití výsledků v praxi.

V rámci TA ČR jsou realizovány vedle národních i mezinárodní programy spolupráce (DELTA 2, KAPPA, ERA-NET Cofunds/Evropská partnerství).

Aktuální výzvy:

Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA na dílčí cíl 2 (DC2) - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Záměrem je podpora spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Více informací naleznete zde. Deadline: 27. 3. 2024

Harmonogram soutěží pro období 2023 - 2025 naleznete zde.

Chcete rozvíjet spolupráci s partnerskými podniky a následně tyto výsledky využít v praxi? Máte-li zájem o realizaci projektu TAČR, kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Chcete si nejprve zjistit základní informace sami? Více informací naleznete zde.

 

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info