Národní projekty

AZV

Program  je zaměřen na podporu řešení projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu, vývoje a inovací, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směřovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s předpokládanou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Členění programu je do tří podprogramů:

  • Podprogram 1 - rozvoj stávající platformy zdravotnického aplikovaného výzkumu v ČR se zaměřením na zlepšení podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce
  • Podprogram 2 - podpora rozvoje mladých výzkumníků, kteří v době podávání návrhu projektu do veřejné soutěže dosáhnou věku nejvýše 35 let (titul Ph.D. musí být získán nejpozději před uzavřením smlouvy)
  • Podprogram 3 - dopady pandemie COVID-19 na zdravotní péči v ČR, více informací zde

Klíčové oblasti programu jsou:

  • Vznik a rozvoj chorob
  • Nové diagnostické a terapeutické metody
  • Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob

V rámci Programu budou vyhlášeny 4 veřejné soutěže se zahajováním poskytované podpory v letech 2020, 2021, 2022, 2023. Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč. Poskytovatelem povolená maximální intenzita podpory je 100 % pro výzkumné organizace. Účastníky projektu mohou být výzkumné organizace i podniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky

Informace k vyhlášeným výzvám pro rok 2023 zde.

GAČR

Grantová agentura ČR podporuje základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

V rámci GA ČR jsou realizovány vedle národních schémat i granty mezinárodní spolupráce.

Více informací naleznete zde.

TAČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která  centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Více informací naleznete zde.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info