Úloha polymorfizmů v genech pro receptory CD14 a TLR4 u atopických nemocí v české populaci

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP310/03/D193
Období řešení
9/2003 - 8/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
CD14, TLR4, polymorfyzmus, atopie, gen

Projekt má za úkol zhodnotit vliv polymorfizmů v genech pro receptory CD14 a TLR4 na etiopatogenezi atopických chorob jako celku popř. jednotlivých diagnóz a také posoudit účast jednotlivých genových polymorfizmů nebo jejich kombinací na vyjádření intermediárních znaků. U navržených genů budou studovány již objevené polymorfizmy a také využijeme metody vyhledávání nových polymorfizmů. Pokusné osoby budou zařazeny dle manifestace onemocnění do několika skupin.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info