Informace o projektu
Studium kardiovaskulárních regulací ve zdraví i nemoci (SKAREZNEM)

Kód projektu
MUNI/A/0957/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt spadá do působnosti oborové rady Fyziologie a patologické fyziologie. Cílem předloženého projektu je studium některých aspektů kardiovaskulárních onemocnění na experimentální bázi. Jedná se o propojení experimentálních výzkumných aktivit Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat šest studentů doktorského studia Fyziologického ústavu a dvanáct studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá již řadu let a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky orientované postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování čtyř projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2013.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info