Informace o projektu
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit (VýDiTeHeMa)

Kód projektu
MUNI/A/0830/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hematologické malignity se řadí k relativně běžným nádorovým onemocněním. Jejich průběh bývá rychlý a agresivní, čímž negativně ovlivňují nejen postiženého jedince ale také jeho okolí. Onkologická péče si proto klade za cíl, pokud je to možné, zejména úplné vyléčení onemocnění nebo alespoň navození dlouhodobé remise, aby se pacient mohl zařadit zpátky do běžného života. Včasné rozpoznání onemocnění, ale také jeho správná diagnostika a léčba jsou proto velice důležité.
Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi „ušít“ léčbu na míru pouze s minimem nežádoucích účinků, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie. Také infekční komplikace bývají mnohokrát součástí intenzivní léčby a řadí se k častější příčině úmrtí než onemocnění samotné. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s účinnou léčbou.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info