Informace o projektu
Personalizované léčebné postupy v dětské onkologii II

Kód projektu
MUNI/A/1552/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU. Navazuje a dále rozvíjí v současnosti řešený projekt MUNI/A/0997/2013. Výstupem předkládaného projektu je analýza inovativních postupů v dětské onkologii, především tzv. personalizované medicíny: i) biologického podkladu (výzkum nádorové tkáně-biomarkerů a také faktorů na straně hostitele, především imunologických) ii) bezpečnosti a účinnosti personalizované léčby. Budeme rovněž pokračovat v analýzách individualizovaných postupů z předchozího projektu (léčba antifoláty a asparaginázou; metronomická a antiangiogenní terapie).

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info