Nelineární multimodální registrace pro automatickou morfometrii obrazů mozku z MRI založenou na anatomicky omezených prostorových deformacích

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP102/07/P263
Období řešení
1/2007 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
zpracování obrazů, registrace obrazů, MRI obrazy, výpočetní neuroanatomie

Metody registrace obrazů s využitím nelineárních prostorových transformací hrají zásadní úlohu ve výpočetní neuroanatomii, zejména při automatické morfometrii obrazu mozku, která je založena buď na výpočtu tzv. koncetrace tkáně ve voxelech´, nebo na přímém hodnocení prostorových transformací vypočítaných během procesu registrace.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info