Informace o projektu
Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA525/08/0697
Období řešení
1/2008 - 5/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
bakterie oxidující sirné látky, kyselé důlní vody, sulfidové odpady

Návrh projektu je založena na studiu aktivity bakterií oxidujících sirné látky na kyselinu sírovou za účelem získání nových výsledků o parametrech procesu vyúsťujícího v okyselování prostředí sulfidových odpadů a odstavených dolů. Důlní izolát Acidithiobacillus ferrooxidans bude modelovou bakterií ve studiu oxidace síry. Pro získání energetického profilu buněk bude aplikována metoda určení ATP ve vztahu k růstu a oxidaci síry a hodnocení aktuálního metabolického potenciálu bakterií k tvorbě kyseliny sírové. Dále budou aerobní bakterie adaptovány na anaerobní oxidaci síry, zřejmý významný proces v sulfidových odpadech, a studovány parametry procesu za různého fyziologického stavu bakterií. Analýza proteomu aerobních a anaerobních buněk sleduje poznání charakteristických proteinů tvořících se při oxidaci síry a přechodu buňky na metabolismus železa, což poskytne komplexní pohled na regulaci oxidačního metabolismu. Projekt přispěje ke studiu fysiologie sirných bakterií ve vztahu k jejich úloze v životním prostředí.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info