Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů v roce 2018 (OFIŽ 2018)

Informace

Projekt nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1145/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt klade tradičně důraz na co nejtěsnější propojení výuky a výzkumu. 1) V oblasti VÝUKY budeme v roce 2018 navazovat na snahy z posledních tří let soustředěných na průběžnou modernizaci výuky reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích (fyziologii, imunologii a vývojové biologii živočichů). Nedílnou součástí výchovy bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií. Nově budou zohledňovány závazky vyplývající z přípravy nových akreditací oboru. 2) V oblasti VÝZKUMU bude v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie B) srovnávací imunologie tak, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“. I když se jedná o logické pokračování výzkumu z předchozích let, dílčí cíle jsou zcela nové. Jejich realizace má základní cíl – dále zkvalitnit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v praxi, a to především v prevenci, diagnostice a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info