Informace o projektu
Neurální mechanismy dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti (NU20-04-00410)

Kód projektu
NU20-04-00410
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt se zaměřuje na ověření behaviorálních a neurálních mechanismů účinku dialektické behaviorální terapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Dialektická behaviorální terapie (DBT) je jednou z nejefektivnějších metod specificky zaměřených na léčbu pacientů s hraniční poruchou osobnosti (BPD) a vychází z neurobiologických korelátů BPD. DBT je však v České republice téměř nedostupná a existuje pouze několik studií, které doposud ověřovaly hypotetizované neurální mechanismy DBT. V současné studii budeme srovnávat skupinu pacientů s BPD, která podstoupí dvanáctitýdenní komplexní DBT program s kontrolní skupinou pacientů s BPD, kteří program nepodstoupí, a s kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků. Ověřován bude efekt terapie na symptomatické úrovni a neurální změny pomocí magnetické rezonance a EEG měření.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info