Informace o projektu
Komplexní přístup k poruchám integrity kůže a sliznic II.

Kód projektu
MUNI/A/1341/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projektové aktivity v roce 2022 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a přímo navazuje na projekt z roku 2021 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu.
Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) osob v riziku vzniku ran v souvislosti s chirurgickými výkony. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info