Informace o projektu
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit X (VýDiTeHeMa X)

Kód projektu
MUNI/A/1224/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hematoonkologická onemocnění se řadí mezi relativně časté malignity. Mají většinou rychlý a agresivní průběh a ovlivňují tak život nejen pacienta, ale i jeho okolí. Nejdůležitějším cílem péče o tyto jedince je tedy pokud možno úplné vyléčení nemoci (je-li to možné), nebo alespoň dosažení dlouhodobé remise, aby se pacient mohl vrátit zpět do běžného života.

Nutné je proto nejen včasné rozpoznání onemocnění, ale také jeho přesná diagnostika a podání kvalitní terapie. Velkým příslibem je zavádění tzv. personalizované medicíny, která umožňuje pacientovi upravit léčbu podle jeho potřeb včetně snížení nežádoucích účinků na minimum, přičemž komplexně posuzuje různé faktory ovlivňující působení dané terapie.

Součástí léčby bývají velmi často infekční komplikace – řadí se dokonce k častější příčině úmrtí než choroba samotná. Aby tedy nedošlo k bezprostřednímu ohrožení života nemocného, je nevyhnutelné včas a správně rozpoznat původce infekce a začít s vhodnou a účinnou léčbou.

Cílem grantového projektu je přispět k detailnějšímu poznání biologie a patogeneze hematologických malignit a výsledky klinického i laboratorního výzkumu pomoci ke zkvalitnění života onkologických pacientů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 72


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info