Komprehensivní přístup ke kvalitě ošetřovatelské péče (REPEAT)

Kód projektu
MUNI/A/1237/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projektové aktivity v roce 2023 navazují na dlouholeté předchozí projektové aktivity realizované v rámci specifického výzkumu a navazuje na projekt z roku 2022 zaměřený na komplexní přístup k prevenci, diagnostice i léčbě poruch integrity kůže, přičemž s ohledem na rozšířený tým zahrnuje nově oblast kvality péče a je navázán na projektové cíle disertačních prací členů týmu. Projekt bude pokračovat jako multidimenzionální, propojuje specifické oblasti péče o osoby s ránou (prevenci, diferenciální diagnostiku, léčbu ran i nákladovost péče) osob v riziku vzniku ran v souvislosti s chirurgickými výkony, využívání podtlakové terapie a hodnocení včasné identifikace zhoršení zdravotního stavu pacientů. Na základě projektových aktivit jsou získávána relevantní data z retrospektivních analýz hospitalizačních záznamů, z prospektivních observačně deskriptivních analýz a epidemiologických hodnocení u konkrétních poskytovatelů péče.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info