Informace o projektu
Optimalizace bezpečnosti intenzivní a perioperační péče II

Kód projektu
MUNI/A/1595/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tento výzkumný projekt si klade za cíl zastřešit multidisciplinární témata doktorandských prací programu LF MU Anestesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie, která se věnují různým aspektům optimalizace bezpečnostních protokolů v rámci perioperační a intenzivní péče. Projekt je zaměřen na posouzení současných postupů, identifikaci potenciálních rizik a implementaci strategií ke zlepšení bezpečnosti pacientů, kteří podstupují operační výkon a/nebo jsou v kritickém stavu, hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. Zjištění z tohoto výzkumu přispějí k rozvoji komplexních bezpečnostních opatření, kterých implementace povede ve zdravotnických zařízeních v konečném důsledku ke zvýšení kvality péče a snížení výskytu nežádoucích příhod. Hlavním cílem projektu je zlepšení výsledků perioperační a intenzivní péče u dětských i dospělých pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info