Vliv elektrických a magnetických polí o nízkých frekvencích na biologické systémy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA310/01/0816
Období řešení
1/2001 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Elektromagnetická pole tvoří nedílnou součást našeho životního prostředí. Existují studie. které prokazují souvislost mezi nízkofrekvenčními magnetickými poli a rizikem vzniku rakoviny či leukémie. Doposud není známý mechanismus, který by vysvětloval. ja k magnetická pole ovlivňují organismy. Náš projekt by měl přispět do diskuse o tomto problému. Budeme zkoumat chováni gramnegativních baktérií Escherichia coli v elektromagnetickém poli. Jak ukázaly naše dřívější výsledky, střídavé magnetické pole s ampl itudou do 20mT a frekvencí 50 Hz ovlivňuje chování baktérií E.coli. Budeme pokračovat v našich experimentech a sledovat, vliv různých parametrů elektromagnetického pole na životaschopnost baktérií. na jejich morfologii, na schopnost vázat bakteriofága, m etabolismus a na jejich další biologické vlastnosti. V našich pokusech budeme využívat i elektrochemii a na elektrodách modifikovaných baktériemi E.coli budeme merit změnu interakce s různými látkami po expozici baktérii elektromagnetickému poli. Výhodou

Publikace

Počet publikací: 7