Navazující magisterské studijní programy

Specializace ve zdravotnictví / obor Fyzioterapie

Jako odborný fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí se uplatníte např. na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP), v lázních a dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů. Kromě toho nabízíme možnost pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia na naší fakultě.

Více informací

Intenzivní péče

Jako absolvent s uvedeným vzděláním, praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi budete připraveni být plnohodnotnými členy širšího týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, na akutních příjmech a podobně. Praxe probíhá na pracovištích intenzivní medicíny a je organizována tak, aby navazovala na poznatky z teoretické výuky.

Více informací

Optometrie

Během studia si prohloubíte jak praktické dovednosti, tak i teoretické vědomosti z oblastí interny, chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie a porodnictví, pediatrie, psychiatrie a onkologie, které vám umožní studovat v odborných disciplínách a zvládnout speciální metody očního lékařství a optometrie. Zdokonalíte v metodách vědecko-výzkumné a pedagogické práce tak, abyste případně mohli dále pokračovat ve vědecko-výzkumné kariéře.

Více informací

Výživa dospělých a dětí

Uplatnění najdete např. v nemocnicích na odděleních léčebné výživy i na vedoucích pozicích, v nemocničních nutričních ambulancích, kde bez specializace nemůžete samostatně pracovat. Můžete si otevřít vlastní poradnu nebo ambulanci pro veřejnost, konzultovat přípravu dietní stravy ve školních jídelnách, v ústavech sociální péče a lázních. Můžete se podílet na tvorbě projektů pro základní školy, můžete vytvářet osvětové kampaně pro veřejnost, ale i působit ve výzkumu týkajícím se výživy člověka.

Více informací

Veřejné zdravotnictví

Absolutoriem nového studijního programu budete kompetentní k výkonu činností zaměřených na podporu Veřejného zdraví a kvalitu zdravotnických služeb a péče poskytované na základě vědeckých důkazů. Najdete uplatnění v řídících a manažerských funkcích v systému poskytovatelů zdravotních služeb a prosazování zdravotní politiky v oblasti ochrany a podpory zdraví. Možným přímým pokračováním je výhradně doktorské studium.

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info