Bakalářské studijní programy

Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnických nelékařských profesích. Po absolvování některého z těchto tříletých studií získáte titul Bc. (bakalář).

Vybrat si můžete z 10 bakalářských studijních programů, které krátce představí garanti studijních programů spolu se studenty. Prostudujte si také možnosti navazujícího studia, které na naší fakultě (eventuálně Masarykově univerzitě) můžete absolvovat po ukončení právě bakalářského studia.

Diskuzní chaty

Dentální hygiena

Chcete podporovat udržovat a chránit zdraví člověka, vzdělávat a motivovat veřejnost ke zdravému způsobu života, zejména pomáhat lidem předcházet vzniku chorob dutiny ústní? Získáte znalosti v paradontologii, prevenci chorob ústní dutiny a ústní hygieny. Získáte také potřebné znalosti v oblasti organizace a řízení provozu zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny.

Více informací

Fyzioterapie

Chcete pomáhat pacientům, například s krátkodobým omezením pohybu? Umožníte pacientům, aby se stali soběstačnými a mohli se vrátit do běžného života. Vzhledem k možnostem uplatnění fyzioterapeutů se jedná o práci s lidmi všech věkových kategorií. Při práci se budete setkávat jak s novorozenci, tak s lidmi v pozdním věku života. Po dokončení bakalářského studia budete jako fyzioterapeut umět poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči.

Více informací

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Chcete provádět diagnostická vyšetření, vědět, jaké testy se používají pro konkrétní nemoci a patologické stavy? Budete znát jejich důležitost pro stanovení diagnózy pacienta. Získáte vzdělání v základních klinických laboratorních oborech jako je klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, mikrobiologie, imunologie, genetika a patologie a naučíte se pracovat s nejmodernější laboratorní technikou. 

Více informací

Nutriční terapie

Chcete skutečně rozumět výživě člověka ze všech úhlů pohledu? Orientovat se v potravinách a technologii jejich výroby? Pochopíte fyziologii a biochemii v pozadí výživy a budete přesně vědět, jakou úpravu stravy vyžadují jednotlivá onemocnění. Budete se orientovat v mikrobiologii potravin, potravinářské chemii, nutriční toxikologii a dalších příbuzných oborech včetně technologie přípravy pokrmů.

Více informací

Optika a optometrie

Máte estetické cítění, máte rádi práci s lidmi, přesnost i preciznost? Jako optometrista můžete provádět metrická měření a stanovovat refrakční vady oka jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatizmus. Můžete vykonávat živnost v oboru oční optika, aplikovat kontaktní čočky, pracovat s oftalmologickými přístroji či doporučovat odpovídající korekční pomůcky. Uplatníte se jako zaměstnanci u poskytovatelů zdravotních služeb.

Více informací

Ortoptika

Chcete se věnovat převážně práci s dětmi, konkrétně se zaměřit na problémy se šilháním a tupozrakostí? Budete se setkávat s dětmi i rodiči v různé fázi a s různým stupněm onemocnění zraku. Konkrétní uplatnění najdete v ortoptické ambulanci, oční ambulanci, budete provádět ortoptickou a pleoptickou léčbu na základě indikace nebo doporučení očního lékaře, budete pracovat v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v programu ortoptika.

Více informací

Porodní asistence

Láká vás řemeslo porodní báby, které je staré jako lidstvo samo? Jako porodní asistentka budete poskytovat své odborné služby především ženám v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Nabytá odbornost vám umožní kvalifikovaně a samostatně pečovat o zdraví žen a jejich novorozených dětí. Kompetence porodní asistentky např. zahrnují oblast reprodukčního zdraví a podpory fyziologických procesů ženského těla.

Více informací

V čem spočívá práce porodní asistentky?

„…stále ďakujem, že som šla študovať do Brna! V svojej praxi využívam veľa toho, čo som sa naučila a nikdy nezabudnem na skúšku praktickú s využitím Pawlikovych hmatov. Ruky sú pre nás pôrodné babky najlepší nástroj," říká Mgr. Zdenka Hanušová, absolventka studijního programu Porodní asistence na LF MU.

Zdroj videa: Ženské kruhy (YouTube)

Radiologická asistence

Stanete se odborníky pro zobrazovací a léčebné metody v radiologii a budete nezastupitelným článkem v ošetřovatelském procesu. Uplatníte se ve všech typech zdravotnických zařízení, kde je jakékoli oddělení zabývající se některým odvětvím radiologie, jako například radiodiagnostika, radiační onkologie nebo nukleární medicína. Měla by vás proto bavit fyzika, měli byste mít i schopnosti pro práci s vyspělou technikou, ale i dostatek empatie s nemocným člověkem.

Více informací

Všeobecné ošetřovatelství

Láká vás práce ve zdravotnictví, chcete pomáhat lidem, jste empatičtí a umíte převzít odpovědnost i obhájit si svá rozhodnutí? Můžete pracovat v akutní lůžkové péči, ale i v péči následné, ambulantní, domácí, lázeňské a léčebně-rehabilitační. Můžete tak najít uplatnění u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, ale i ve výzkumu v ošetřovatelství. 

Více informací

Všeobecné ošetřovatelství očima studentů

Studenti studijního programu Všeobecné ošetřovatelství si pro vás připravili video, jaký smysl ve své budoucí profesi vidí. Ošetřovatelství 21. století propojuje lidi, události a procesy v pacientově cestě za zdravím. V průběhu celého procesu péče o pacienta a všude tam, kde někdo potřebuje pomoc, jsou sestry, které neúnavně pracují na identifikaci a ochraně potřeb pacienta.

Zdravotnické záchranářství

Pomáhejte při ohrožení zdraví a zachraňujte životy! Studium je z velké části zaměřeno na praktickou výuku. Naučíte se rychlému rozhodování, získáte schopnosti analyzovat informace a následně je vyhodnocovat. Stanete se profesionály pro práci nejen u zdravotnické záchranné služby, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému a vedle toho i pro práci ve zdravotnických zařízeních na odděleních intenzivní péče, resuscitační péče a urgentního příjmu.

Více informací


 

SOUTĚŽ o ceny z fakultního obchodu MEDshop

Vyplňte kratičký dotazník po absolvování DOD a zúčastněte se slosování o krásné ceny vyrobené v chráněných dílnách, které vám budou nejen slušet, ale hlavně dělat radost.

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU
 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU (dále jen „DOD 2022) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěže je považováno odeslání vyplněného dotazníku na webové stránce k DOD 2022.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne na konci června po přijímacích zkouškách.
 6. Výherci budou informováni na zadaný e-mailový účet v rámci odpovědního formuláře. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, pavilon B17.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení.
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info