Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře

Kód projektu
NU20-08-00402
Období řešení
5/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Pevná kostěná fúze je základním předpokladem léčby rozsáhlé řady onemocnění páteře. Podmínkou je štep obsahující organické a anorganické prvky k docílení srůstu. Autograft zdravého jedince nese ideální poměr biofyzikálních vlastností vyjádřený schopností osteoindukce, osteokondukce a osteogeneze. Se stoupajícím věkem a komorbiditami ideální poměry mizí a samotný odběr je navíc zatížen morbiditou. Současně klesá kvantita štěpu. Veškeré allogenní a arteficiální náhrady kombinují biofyzikální poměry s potlačením osteogeneze. Světová data poukazují na potenciál buněčné terapie. Experimentální vývoj obsažený v tomto projektu kombinuje vývoj třídimenzionálního porózního nosiče s vhodnými fyzikálními vlastnostmi s aplikací lidských mesenchymálních stromálních buněk a endotelových prekurzorů, s cílem navrhnout a ověřit in vitro a následně in vivo na malém zvířeti produkci ideálního živého – bio-artificiálního – osteogenního nosiče s terapeutickým potenciálem pro efektivní navození pevné meziobratlové fůze.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info