Informace o projektu
Od buňky k medicíně (CELLVIEW)

Projekt zaměřením spadá do buněčné fyziologie. Kombinuje různé metodologické přístupy a modely s cílem pochopit nejen dílčí fyziologické buněčné procesy, ale také jejich integraci na úrovni tkání a celého organismu. Cílem projektu je studium nejen komplexních fyziologických buněčných procesů, ale také některých procesů dílčích, zejména těch, které spadají do oblasti membránové fyziologie a buněčného stárnutí a smrti. Tyto procesy mají celou řadu klinických aplikací a jejich ovlivnění stojí v centru zájmu současného výzkumu. Pro řešení projektu bude použita celá řada přístupů, od molekulárně-biologických až po elektrofyziologické včetně techniky patch clamp a MEA. Předkládaný projekt navazuje na dříve i v současné době řešené projekty na Fyziologickém ústavu LF MU a předpokládá zapojení pregraduálních i postgraduálních studentů se zájmem a zkušenostmi v této oblasti.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info