Doktorské studium

Doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity patří k těm nejprestižnějším na MU i v ČR. Nabídka akreditovaných studijních programů pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu i klinické medicíny.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity se při přípravě svých doktorandů řídí příklady dobré praxe z předních zahraničních pracovišť. Kvalitu doktorského studia potvrdilo hodnocení organizace Orpheus, která fakultě udělila certifikát kvality.

Díky společné snaze o smysluplnou náplň studia a kompetitivní úroveň každého disertačního projektu studenti získávají hluboké znalosti ve svém oboru, metodice experimentální práce, zapojují se do mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, účastní se mezinárodních konferencí i projektů, vyrážejí na zkušenou do zahraničí, kde navazují kontakty pro další kariéru a publikují výsledky své práce v prestižních časopisech s významným ohlasem vědecké komunity.

2700+

studentů za 20 let

550+

školitelů za 20 let

15

studijních programů

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Standardní délka doktorského studia je 4 roky. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Absolventi doktorského studia standardně pokračují v akademické kariéře, uplatní se jako žádaní postdoci v zahraničí nebo jako odborní pracovníci v biomedicínském průmyslu.  


  Chcete být informováni o všech novinkách?

Přihlaste se do skupiny Doktorské studium na LF MU a neunikne vám žádná novinka.

diskuzní platforma Ph.D. studium na LF MU


  Hledáte informace o doktorském studiu na LF MU v kostce?  

Stáhněte si praktickou příručku pro studenty, školitele, oborové rady a oborové komise.

PŘÍRUČKA DOKTORSKÉ STUDIUM NA LF MU

Máte dotaz? Ptejte se nás na phd@med.muni.cz

  Kontakty

Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.

vedoucí oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 3888
e‑mail:

Kontakt pro doktorské studium v programech / specializacích:

 • Onkologie a hematologie (Hematologie, Experimentální onkologie a nádorová biologie, Solidní nádory)
 • Stomatologie a otorinolaryngologie (Stomatologie)
 • Vnitřní lékařství (Kardiologie)
 • Zobrazovací metody a lékařská fyzika (Lékařská fyzika, Radiologie - zobrazovací metody)

 

Ing. Renata Jobeková, MBA
Ing. Renata Jobeková, MBA

referentka pro kvalifikační rozvoj – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 6091, 770 185 374
e‑mail:

Kontakt pro doktorské studium v programech / specializacích:

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Bioetika
 • Biomedicínské vědy:
  • Biochemie a molekulární biologie
  • Morfologie buněk a tkání
  • Molekulární medicína
 • Farmakologie:
  • Experimentální a aplikovaná farmakologie
  • Farmaceutická medicína)
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie:
  • Fyziologie
  • Lékařská chemie a biochemie
  • Patologická fyziologie
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie:
  • Lékařská mikrobiologie a imunologie
  • Patologie a soudní lékařství
 • Simulace v medicíně
Bc. Pavla Wolfová
Bc. Pavla Wolfová

zástupkyně vedoucího oddělení – Oddělení pro kvalifikační rozvoj


telefon: 549 49 7041
e‑mail:

Kontakt pro doktorské studium v programech / specializacích:

 • Chirurgie a reprodukční medicína (Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Oftalmologie)
 • Neurovědy (Neurologie, Neurovědy, Psychiatrie)
 • Pediatrie
 • Stomatologie a otorinolaryngologie (Otorinolaryngologie)
 • Vnitřní lékařství (Dermatovenerologie, Vnitřní nemoci)

  Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 68 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info