Doktorské studium

informace z PhD Day

Průvodce studiem

Doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity patří k těm nejprestižnějším na MU i v ČR. Nabídka akreditovaných studijních programů pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu i klinické medicíny.

Vedení fakulty, oborové rady, školitelé a další aktéři, vstupující do doktorského studia, usilují o udržení vysokého standardu, který byl na LF v roce 2018 nastaven novelizací pravidel a podmínek doktorského studia. Díky společné snaze o smysluplnou náplň studia a kompetitivní úroveň každého disertačního projektu studenti získávají hluboké znalosti ve svém oboru, metodice experimentální práce, zapojují se do mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, účastní se mezinárodních konferencí i projektů, vyrážejí na zkušenou do zahraničí, kde navazují kontakty pro další kariéru a publikují výsledky své práce v prestižních časopisech s významným ohlasem vědecké komunity.

Absolventi doktorského studia standardně pokračují v akademické kariéře, uplatní se jako žádaní postdoci v zahraničí nebo jako odborní pracovníci v biomedicínském průmyslu.  

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia. Standardní délka doktorského studia je 4 roky. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Nabídka studijních programů

Aktuality z oblasti doktorského studia

Aktuální nabídky mobilitních programů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info