AZV

Vyhlášeny výzvy pro rok 2025

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2025–2028.

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu. Zásadním kritériem je jednoznačné zaměření výsledku na využití ve zdravotnictví, jeho aplikovatelnost a prokazatelný dopad do klinické praxe.

Podprogram 1:
Řešitel má v době podání návrhu projektu akademický titul Ph.D. jeho ekvivalent či vyšší.
Limit rozpočtu není stanoven.

Podprogram 2:
Řešitelem osoba, u které v roce podání návrhu projektu uplynulo max. 8 let od udělení akademického titulu Ph.D., nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy o řešení projektu.
Limit rozpočtu je 7 mil. Kč.

Příprava projektu

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte Veroniku Weissovou. Předá Vám všechny potřebné informace včetně kontaktů na projektového manažera a personalistu.

Připravili jsme pro Vás sadu doporučení pro přípravu projektu „Než začnete psát“.

Projektová žádost je dostupná on-line v aplikaci ISVP. Pro vstup do ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet. Pokud jej nemáte, zřídí Vám jej Veronika Weissová. V průběhu přípravy budeme průběžně provádět kontrolu návrhů projektů v aplikaci ISVP, proto prosíme o přiřazení role "Editora" Veronice Weissové - záložka „Pověřené osoby“.

Vaše projektové návrhy s Vámi rádi osobně či online zkonzultujeme (doporučení z hodnocení z předchozích let). V případě Vašeho zájmu o konzultaci nás, prosím, kontaktujte nejpozději do 10. 6. 2024.

Fakultní deadline pro formální kontrolu a schvalování projektů vedením LF je 19. 6. 2024.

Semináře

Etická komise

Podklady pro vyjádření EK LF zasílejte emailem tajemnici EK Michaele Vaňharové, nejpozději do 10. 6. 2024, 12:00. Kompletní informace naleznete na webu Etické komise.

Dokumenty

Kompletní informace o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete na webu AZV ČR.

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info