Informace o projektu
Genetické skóre v predikci rizika diabetu a jeho komplikací

Kód projektu
NV18-01-00046
Období řešení
5/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4

Projekt spojuje několik cílů vyhlášeného programu. Získané výsledky mohou pomoci včas detekovat jedince ohrožené výskytem diabetu druhého typu, jako závažného zdravotního problému ČR. Na rozsáhlých a representativně vybraných skupinách české populace (2500 kontrolních zdravých jedinců ze studie post-MONICA, 1400 pacientů s T2DM, 1500 jedinců s T1DM, 650 případů s gestačním diabetem a zdravých těhotných) budeme analyzovat 20 genetických variant a jejich vztah k rozvoji T2DM/GDM. Primárními výsledky budou vztahy mezi sledovanými genotypy a i/ rizikem vzniku diabetu ii/ genetickým skóre a rizikem rozvoje T2DM/GDM a s iii/ rizikem rozvoje zdravotních komplikací diabetu 1. a 2. typu, jako neuropatií a nefropatií. Cca 80% DNA vzorků, které plánujeme vyšetřit, je již dostupných ve stávajících biobankách. Primárními výsledky budou publikace v impaktovaných časopisech. Prioritou studie je integrace získaných výsledků do algoritmů pro budoucí rutinní klinické využití těchto vyšetření pro odhad rizika vzniku T2DM/GDM a vzniku chronických komplikací diabetu.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info