Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Dětská nemocnice

Teoretická pracoviště

Pracoviště nelékařských oborů

Jiná pracoviště

Oborové rady

 Oborová komise má totožné složení jako oborová rada, nebo ještě není ustavena.

Akademická centra

Účelem akademických center je podpora spolupráce akademických zaměstnanců v oblastech vědy, výzkumu a výuky. Jejich vznik, zánik a fungování stanovuje Organizační řád LF MU (stav k 1. 7. 2022).

Spin-off společnosti

MilkyWay be well s.r.o. je první spinn-off společností Lékařské fakulty MU, která přináší unikátní eHealth řešení pro měření úrovně duševního zdraví v organizacích založené na evidence-based medicíně a klinické praxi. Pro včasnou detekci hrozby a snížení rizika vzniku duševních problémů jednotlivců a celé organizace.

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. se v rámci svých aktivit zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií, a to zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info