Den otevřených dveří

Vítejte na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

E-Přihláška ke studiu

Milé uchazečky, milí uchazeči, děkujeme, že jste si našli čas nás poznat touto netradiční, avšak opětovně jedinou možnou, formou a že si ve dnech 15. a 19. ledna 2022 najdete čas a využijete příležitost diskuzí s Vašimi budoucími kolegy i studijními referentkami v rámci Dne otevřených dveří.

„Podívejte se na speciální promo video našeho nejnovějšího pracoviště LF MU: Simulačního centra (SIMU).“

Těšíme se na Vás!

Úvodní slovo vedení LF MU

Uvítá Vás:

 • prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan
 • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie
 • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., proděkanka pro zubní lékařství
 • prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství
 • prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení 

Představení fakulty

Je důležité poznat vysněnou fakultu co nejvíce, a proto Vám ji v prvním videu (vlevo) představí prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. Ve druhém videu (vpravo) potom fakultu letem světem proběhnete.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Zjistěte, co potřebujete vědět k přijímacímu řízení, k termínům konání přijímacích zkoušek i k vyhodnocení výsledků. Víte, jaké jsou podmínky přijetí bez přijímaček? Nebo jaké Vám mohou být uznány bonifikace?

Důležité dokumenty k přijímacímu řízení:

Podmínky přijímacího řízení na LF MU Brožura Studuj na MUNI | MED 2021/2022

Nabídka studijních programů na LF MU 

Každý studijní program, který nabízíme ke studiu v akademickém roce 2021/2022, Vám jednotlivě představí studijní proděkanky LF MU. Také se dozvíte přímo od studentů, jaké to je daný program studovat a proč si jej právě oni vybrali. V případě, že ke studijním programům potřebujete podrobné informace, klikněte na nadpisy u videí. Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

Magisterské studijní programy

Nabízíme šestiletý studijní program Všeobecné lékařství, který představí prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. a pětiletý studijní program Zubní lékařství, který představí prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá. Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog přiblíží prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. a také doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Proč jít studovat Všeobecné lékařství k nám?

Bakalářské studijní programy

Bakalářská studia připravují studenty k praktickým činnostem ve zdravotnických nelékařských profesích. Po absolvování některého z těchto tříletých studií získáte titul Bc. Vybrat si můžete z 9 bakalářských studijních programů, které krátce představí prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. a jeden či více studentů, abyste se přesvědčili, že právě tento obor je pro Vás ten pravý.  

Informace: Akademický senát LF MU a vedení LF MU se rozhodli pro studium od akademického roku 2021/2022 neotevřít bakalářský studijní program Dentální hygiena. Důvodem jsou aktuální prostorové a personální kapacity.

Navazující magisterské studijní programy

Pro navazující magisterské studium Vám nabízíme 4 studijní programy/obory. Navíc, je v rámci mezifakultních studií pro absolventy bakalářského programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, akreditován navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF) nebo pro absolventy bakalářského programu Radiologická asistence existuje navazující magisterské studium Radiologická fyzika také na PřF. Vždy se jedná o prezenční programy, program Intenzivní péče lze však studovat též v kombinované formě. Po absolvování některého z těchto dvouletých studií získáte titul Mgr. 

SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu...

... ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit

Překročte stín všední výuky a vydejte se s LF MU na cestu vzdělání 22. století. Simulace a virtuální svět se stane pro výuku běžnou součástí. Studenti naší fakulty mají k dispozici supermoderní Simulační centrum LF MU, které je vybaveno podobně jako reálná nemocnice a poskytuje zcela nový pohled na výuku Všeobecného i Zubního lékařství. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, najdete zde široké spektrum simulátorů, od výukových modelů, jednoduchých trenažérů až po simulátory s nízkou i vysokou mírou věrnosti, například pokročilé pacientské simulátory dětského i dospělého věku, geriatrický ošetřovací model, simulátor těhotné ženy či novorozence, inkubátor, simulátor umělé plicní ventilace, simulátory pro KPR či ultrazvukový simulátor. V SIMU se nachází také 70 pokročilých trenažerů pro výuku zubního lékařství.

SIMU je však především o možnostech. Jen zde si totiž můžeš vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Jen tady si můžeš vše natrénovat, aniž bys ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit. Nicméně SIMU je jen část výuky, díky tomu se k pacientovi dostanete připravenější a jistější při řešení reálných situací, s nimiž se jako studenti setkáte při praxích v nemocnicích.

Výstavba Simulačního centra LF MU byla zahájena v září 2018 a dva roky poté už uvítalo studenty v novém akademickém roce 2020/2021 (v polovině října 2020). Zajímá Vás, jak probíhala stavba takového centra? Na zrychlené video z průběhu stavebních prací se můžete podívat na tomto odkazu

Projděte se v SIMU: Virtuální prohlídka

„Simulační centrum LF MU: místo, které SI MUsíte vybrat!“

Tým Simulačního centra LF MU

Poznejte své budoucí Studijní oddělení

Zástupkyně vedoucí Studijního oddělení Mgr. Jana Šlancarová Vám ve 4 videích představí práci studijního oddělení, které vás provede od založení přihlášky až po úspěšné ukončení studia. Doporučí Vám, jak si vybrat ten správný studijní program a jak si k nám podat přihlášku. V posledním videu Vám poradí, co udělat pro nejlepší možnou přípravu k přijímacím zkouškám.

Představení studijního oddělení

Jak si vybrat studijní program

Jak podat přihlášku

Jak se připravit na přijímací zkoušky

Fotogalerie

Během studia můžete zažít i spoustu zábavy

Pořád se v knihách sedět nedá. Máme pro Vás několik tipů, jak si zpestřit život na Lékařské fakultě MU. Na naší fakultě působí skvělý Spolek mediků, studentská organizace IFMSA, Studentská asociace nutričních terapeutů, z.s. (SANT) i Sdružení studentů stomatologie ČR, z.s

Vybíráme zajímavé akce, kterých se můžete jako studenti účastnit, ať už jako návštěvník, anebo se můžete přímo podílet na organizaci. Akcí na fakultě, ať už pořádaných fakultou, samotnými studenty, anebo ve spolupráci fakulty se studenty probíhá však daleko víc.

V létě 2020 jsme spustili první a prozatím jediný oficiální podcast na Masarykově univerzitě: STETOSKOP. Chceme přiblížit život na naší fakultě novou formou, představujeme zajímavé vědecké projekty, nakoukneme pod plášť nejen doktorskému studiu, zpovídáme významné osobnosti z řad studentů, absolventů i zaměstnanců. Připravili jsme pro Vás výběr dílů, které se Vám mohou hodit při rozhodování o volbě svého budoucího vysokoškolského studia. Pokud si chcete vyslechnout všechny díly a zjistit, na jakých Vašich oblíbených aplikacích nás můžete sledovat, klikněte na obrázek vlevo. Níže uvedené odkazy Vás zavedou pouze na jednu platformu. A připravujeme další nové díly. Nezapomeňte nás sledovat!

Vítejte v Brně!

Studujte v Brně - v jednom z nejoblíbenějších studentských měst na světě! Svou zdravici pro Vás připravila primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Podívejte se též na krátkou prezentaci o městě, kde můžete žít svůj vysokoškolský život.

Zůstaňme v kontaktu

Děkujeme, že jste si našli čas a prošli si všechny informace, které potřebujete pro jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. A tím je volba povolání. Věříme, že jsme Vám poskytli dostatek materiálů a že k nám podáte přihlášku ke studiu, zúčastníte se přijímacího řízení a po zápisu v podzimním semestru 2021 nastoupíte ke studiu.

„Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek a těšíme se na viděnou u zápisů!“

Tým DOD LF MU

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2021 na LF MU

 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2021 na LF MU (dále jen „DOD 2021) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěží je považováno zaslání 23 hesel z uveřejněných videí na webové stránce k DOD 2021 na e-mailovou adresu stetoskop@med.muni.cz nejpozději do 30. dubna 2021.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne v září po zahájení akademického roku 2021/2022.
 6. Výherci budou informováni na univerzitní e-mailový účet. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro strategii a vnější vztahy, pavilon A16, kancelář 126.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info